savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 

Faglige rådgivning

Den landbrugsmæssige rådgivning har som formål at støtte det grønlandske landbrugs udvikling. Fagrådgivningen bliver udført af fagkonsulenten, regnskabskonsulenten, chefkonsulenten samt
SPS-konsulenten, samt delvist af læreren på fåreholderskolen.

Rådgivningen er baseret på at landmanden kontakter konsulenter, og anmoder om hjælp til en bestemt opgave. Rådgivningen sker både med besøg af landmændene på kontoret i Qaqortoq, men kan selvfølgelig også ske telefonisk og over e-mail samt fax.

Konsulenterne foretager, på foranledning af landmændene, besøg på gårdene vedr. rådgivningsopgaver, men konsulenterne bør kontaktes i god tid. Fagrådgivningen er gratis, på nær regnskabsudarbejdelse som har en fast pris.

Kontaktadresser:

Såfremt man ønsker landbrugsfaglig og økonomisk rådgivning og assistance kan rådgiverne i Konsulenttjenesten for Landbrug kontaktes på følgende adresser og tlf.-numre.

Nunalerinermut Siunnersorteqarfik/
Konsulenttjenesten for Landbrug

Sanatorievej B-1004
Postboks 153
3920 Qaqortoq
tlf.: +299 642 306
fax: +299 641 306
e-mail: info@nunalerineq.gl

Chefkonsulent Aqqalooraq Frederiksen
Særlige rådgivningsopgaver: Budgetter, ansøgninger om investeringer,
støtte og finansiering samt planteavl og græsning
mobil: +299 493 736
e-mail: af@nunalerineq.gl

Fagkonsulent Henrik Frederiksen
Særlige opgaver: Generel landbrugsfaglig rådgivning, specielt planteavl samt ansøgninger og opdyrkninger
mobil: +299 529 687
e-mail: henrik@nunalerineq.gl

Regnskabskonsulent Arnajaraq Efraimsen Svenningsen
e-mail: aes@nunalerineq.gl